Casa del Marquès de Santillana (Santillana del Mar, Cantabria)
El Marquès de Santillana, Íñigo López de Mendoza i de la Vega, va ser el I marquès d'aquesta localitat, a més a més va ser un militar i poeta espanyol del Prerenaixement
També va ser un personatge clau a la societat i a la literatura castellana. Provenia d´una família noble i de poetes.
Aquesta casa va ser la casa natal del Marquès, que es troba al carrer de Santa Maria al costat d'una plaça que també porta el nom.


Municipi: Santillana del Mar
Província: Cantabria
CCAA: Cantabria
Casa del Marquès de Santillana (Santillana del Mar, Cantabria)
El Marquès de Santillana, Íñigo López de Mendoza i de la Vega, va ser el I marquès d'aquesta localitat, a més a més va ser un militar i poeta espanyol del Prerenaixement
També va ser un personatge clau a la societat i a la literatura castellana. Provenia d´una família noble i de poetes.
Aquesta casa va ser la casa natal del Marquès, que es troba al carrer de Santa Maria al costat d'una plaça que també porta el nom.


Municipi: Santillana del Mar
Província: Cantabria
CCAA: Cantabria

Casa del Marquès de Santillana

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, España

El Marquès de Santillana, Íñigo López de Mendoza i de la Vega, va ser el I marquès d'aquesta localitat, a més a més va ser un militar i poeta espanyol del Prerenaixement
També va ser un personatge clau a la societat i a la literatura castellana. Provenia d´una família noble i de poetes.
Aquesta casa va ser la casa natal del Marquès, que es troba al carrer de Santa Maria al costat d'una plaça que també porta el nom.