Can Banús (Rupit, Barcelona)
Can Banús és una casa que està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i es troba al Poble de Rupit i Pruit.
L'edifici està construït amb pedra i amb elements de regruix de pedra picada. Està situada entre mitgeres assentada sobre el desnivell de la roca.
La importància d'aquesta casa és per la seva bellesa arquitectònica i la unitat d'edificis que la integren.
Municipi: Rupit
Província: Barcelona
CCAA: Catalunya
Can Banús (Rupit, Barcelona)
Can Banús és una casa que està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i es troba al Poble de Rupit i Pruit.
L'edifici està construït amb pedra i amb elements de regruix de pedra picada. Està situada entre mitgeres assentada sobre el desnivell de la roca.
La importància d'aquesta casa és per la seva bellesa arquitectònica i la unitat d'edificis que la integren.
Municipi: Rupit
Província: Barcelona
CCAA: Catalunya

Can Banús

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, España

Can Banús és una casa que està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i es troba al Poble de Rupit i Pruit.
L'edifici està construït amb pedra i amb elements de regruix de pedra picada. Està situada entre mitgeres assentada sobre el desnivell de la roca.
La importància d'aquesta casa és per la seva bellesa arquitectònica i la unitat d'edificis que la integren.